Common name:
Tetraodon
Latin name:
tetraodon_nigroviridis
Genome assembly:


All retrocopies :
Conserved ORF :
Download