RetrogeneDB ID:
retro_ecab_68
Organism:
Horse ( Equus_caballus )
Location:
7:1704767-1706771 (-)
Status:
KNOWN_PROTEIN_CODING
Aliases:
No gene alias available
Located in intron of:
None
Alignment summary

Identity:
52.88 %
Coverage:
90.66 %
Frameshifts:
0
Stop codons:
0


Parental gene:
Parental gene symbol:
No gene symbol available
Parental gene aliases:
No gene alias available
Parental gene description:
No gene description available

Genomic region (view in browser)

>retro_ecab_68
TGTCCCAGTAACTTTATAAAACACATGAAATTGCACAGTGGAGTGGAATGCTACGAATGT
ACGGAGTGTGGGAAAGCTTTCCGTTTTTCCTCATCCCTTCGAGTACATAAGAGGACACAC
AGTGAAGAGAAACCCTATGAATGTAAGGAGTGTGGGAAAGCATTCACTAGTTCCTCATCT
CTCAGAGCACACGTGAGGATGCACAGTGGGGAGAGACCCTTCCAGTGCCAGCAGTGTGGG
AAAGCCTTCACCTTTCAGTCCTCCCTTCGAGGACATATGAGAACACACACCGGGGAGAGA
CCCTATGAATGTCAGCACTGCGGGAAAGCTTTCAGGGAGTCTCAGCATTTTCAAAGGCAT
GTGAGAATTCACAGTGGTGAGAAACCCTATGAATGTAAGGAATGCGGGAAAGCCTTCAGT
TATTCCTCATCCCTCCGAGAACATGTGAGGACACACACTGGGGAGAGGCCCTATGAGTGT
CAGCACTGTGGGAAAGCCTTCACTTGTCACTCCTCCTGCCGACGACATATGAGAACACAC
ACCGAGGAGAGACCTTATGAATGTGAGCAATGTGGGAAAGCTTTCAAGATGCCTCAGAGT
TTTCAAAGGCATATGAGAATTCACAGTGGTGAGAAACCCTATGAATGTAAGGTGTGTGGG
AAAACCTTCAGGTGTTCCTCCTCACGTCGAAGACATGTGAGAACTCACAGTGAAGAGAAA
CCCCATGAGTGTAAGCAGTGTGGCAAAGCCTTCAAGTATTCTGCGTCCTTGGAAGTACAC
GTGAGAAGGCACAGTGGGGAGAGACCCTACGCGTGTCAGCACTGTGGGAAAACTTTCATT
CATCACTCCTACCTTCAAGTCCATGTGAGGGTACACAGTGGGGACAGACCCTATGAATGT
AAGCCATGTGGGAAAGCCTTCAGTTATCCGGCTAGCCTTCGAGTACATGTGAGAACACAC
ACAGAGGAGAGACCCTATGAGTGCCAGCACTGTGGGAAAGCCTTCAGGAGGCCTCAACAT
TTTCAGGCCCACATGAGAATGCACAGCGGTGTGAAACCCTATGAGTGTAGGGAATGTGGG
AAAGCCTTCAGTTGTTCCTCATCACTTTGGATACATGTGAGAAGTCACAGCAAAGAGAGA
CCCTATGAATGCAAGGAGTGTGGCAGAGCCTTCAGATATCCAGCAAACCTTCAAGTGCAT
GTCAGAATCCACAGTGGGGAGAGACCCTATGAATGTCAGCAATGTGGAAAAGCCTTCAAG
AGACGTCAACATTTTCAAAGTCATGTGAGAATGCACAGTGGTGTAAAACCCTATGAATGT
ATGGAATGTGGGAAAGCCTACAGTCGTCGCTCCTCCCTTCAAGCACATGAGAGAAGCCAC
AGTGAGGAGAGACCCTATGAATGTCAGCAATGTGGGAAAGCCTTCAAGAAGCCTCAGCAC
TTTGAAAGACATGTGAGAATTCACAGTGGTATGAAACCTTATGAATGTAAGGAATGCGGG
AAAGCCTTTAGTTGTTCCTCAACACTTCGAATCCATGGGAGGACTCACACCGGAGAGAAA
CGCTATGAATGTAAGGAATGTGGCAAAGCCTTCAGACATTCCTCATCCCTGCAGGTGCAT
GTGAGGATGCACAGTGGGGAGAGGCCCTATGCATGCAAGGAATGTGGGAAAGCCTTCACT
CGTCACACTGGCCTTCAACTACACGCCAGAACCCACAGTGGAGAGAGGCCCTATGAGTGT
CAGCAATGTGGGAAAGCCTTCAGTCGTCACTCCAACCTACAAGTACATGCCAGAAGCCAC
AGTGTGGAGAGACCTTATGAATGTCAACAATGTGGGAAAGCTTTTAGTCGTCACACTGGC
CTCCAACTACATGCCAGAACCCACAGTGGGGAGACACCCTATGAATGTCAGCAATGTAGG
AAAGCTTTCATGCAGCCTCAACAGTTTCAACGTCATCTCAGAACCCATGATGGGCAGAGG
GGTATTAATGTCAGTAATGTGGGA

Library Expression (reads per million mapped reads)
SRP021940_articular_cartilage 1.16
SRP021940_cerebellum 7.42
SRP021940_embryo 9.3
SRP021940_placental_villous 5.37
SRP021940_synovial_membrane 1.59
SRP021940_testis 5.46

Parental protein coverage

Changes in the retrocopy sequence


Parental protein
PSALQRHERTHIGEKPYKCKKCNKAFTSSSSLQVHERNHTGKKPYECKKCGKAFHFPSSLRSHETIHTGEKPYECKKCSKEFIFLSSLRRHERIHTGERP
PS....H...H.G...Y.C..C.KAF..SSSL.VH.R.H...KPYECK.CGKAF...SSLR.H...H.GE.P..C..C.K.F.F.SSLR.H.R.HTGERP
Retrocopy
PSNFIKHMKLHSGVECYECTECGKAFRFSSSLRVHKRTHSEEKPYECKECGKAFTSSSSLRAHVRMHSGERPFQCQQCGKAFTFQSSLRGHMRTHTGERP


Parental protein
YECKKCSKAFCYPSSLQIHERIHTGEKPYECKKCSKAFTFPSAFQRHESTHIREKPHECKNCSKTFSSSRALQIHDRTHSGEKIYECKKCSKAFTSPSAL
YEC..C.KAF......Q.H.RIH.GEKPYECK.C.KAF...S....H..TH..E.P.EC..C.K.F........H.RTH..E..YEC..C.KAF..P...
Retrocopy
YECQHCGKAFRESQHFQRHVRIHSGEKPYECKECGKAFSYSSSLREHVRTHTGERPYECQHCGKAFTCHSSCRRHMRTHTEERPYECEQCGKAFKMPQSF


Parental protein
RLHERIHTGEKPYECKKCSKAFTFSASLRKHERTHTREKPYEYNILGKKALRFPSSLQIYERTCTGEKPYKCQNCSKAFTSSSSLRVHERIHTGEKPYEC
..H.RIH.GEKPYECK.C.K.F..S.S.R.H.RTH..EKP.E....GK.A.....SL....R...GE.PY.CQ.C.K.F...S.L.VH.R.H.G..PYEC
Retrocopy
QRHMRIHSGEKPYECKVCGKTFRCSSSRRRHVRTHSEEKPHECKQCGK-AFKYSASLEVHVRRHSGERPYACQHCGKTFIHHSYLQVHVRVHSGDRPYEC


Parental protein
KECGKAFRALASLQSHMIFHTGDGPYKCKECEKAFLSPSLLEIHERRHTGEKPYECKYCSKAFSLPSVLEIHERTHTGEKPYQCKECGKAFIALTNLRVH
K.CGKAF...ASL..H...HT...PY.C..C.KAF..P.....H.R.H.G.KPYEC..C.KAFS..S.L.IH.R.H..E.PY.CKECG.AF....NL.VH
Retrocopy
KPCGKAFSYPASLRVHVRTHTEERPYECQHCGKAFRRPQHFQAHMRMHSGVKPYECRECGKAFSCSSSLWIHVRSHSKERPYECKECGRAFRYPANLQVH


Parental protein
MVTHTGDGPYKCKECGKVFIYPSLFQRHERSHTGEKPYECKECGKVFSLYAYLEKHKRTHTGGTPYVCKECGKAIISLKLFQIHERSHTREKSYECKKCN
...H.G..PY.C..CGK.F.....FQ.H.R.H.G.KPYEC.ECGK..S....L..H.R.H....PY.C..CGKA......F..H.R.H...K.YECK.C.
Retrocopy
VRIHSGERPYECQQCGKAFKRRQHFQSHVRMHSGVKPYECMECGKAYSRRSSLQAHERSHSEERPYECQQCGKAFKKPQHFERHVRIHSGMKPYECKECG


Parental protein
KAFTCPSSLRVHGRTHTGEKPYECKECGKAFRARSSLRSHVMLHTGDGPYKCKECGKAFISPSSLQRHERSHTEEKPYECKKCSKAFSYPYSLRVHERTH
KAF.C.S.LR.HGRTHTGEK.YECKECGKAFR..SSL..HV..H.G..PY.CKECGKAF.....LQ.H.R.H..E.PYEC..C.KAFS....L.VH.R.H
Retrocopy
KAFSCSSTLRIHGRTHTGEKRYECKECGKAFRHSSSLQVHVRMHSGERPYACKECGKAFTRHTGLQLHARTHSGERPYECQQCGKAFSRHSNLQVHARSH


Parental protein
TGEKPYECKECGKAFIALTNLQSHMMRHTGDGPYKCKECEKAFISPSLLQIHGRSHTGEK
..E.PYEC..CGKAF...T.LQ.H...H.G..PY.C..C.KAF..P...Q.H.R.H.G..
Retrocopy
SVERPYECQQCGKAFSRHTGLQLHARTHSGETPYECQQCRKAFMQPQQFQRHLRTHDGQR


Legend:
*
Stop codon
\
Forward frameshift by one nucleotide
/
Reverse frameshift by one nucleotide