RetrogeneDB ID:
retro_ecab_781
Organism:
Horse ( Equus_caballus )
Location:
4:29682236-29683080 (+)
Status:
NOVEL
Ensembl ID:
None
Aliases:
No gene alias available
Located in intron of:
None
Alignment summary

Identity:
64.54 %
Coverage:
100.0 %
Frameshifts:
1
Stop codons:
4


Parental gene:
Parental gene symbol:
No gene symbol available
Parental gene aliases:
No gene alias available
Parental gene description:
No gene description available

Genomic region (view in browser)

>retro_ecab_781
ATGAGGAGACAAAGGAATGTGTTCAAAATAGGGAAATATGAAAAATCCTCAGAAAGAGAA
CTAAATGAAACAAAGATAAACAACCTACCTGATAAAGAGTATAAACTAATAGTCATAAGG
ATGCTCACTGATTTTGGGAAAAGAATGAATGAATACAGTGAGAACTTCAACAAAGAATTG
GAAAATATAAAAAAGAGCCAATCAGAACTGAAAAATATAATAATTGAAATGAAAAATTCA
CTAGAAGGAATCAATAGCAGAGTGGATGATACATAAGAATGGATCAGTGAGCTGGGTGAA
AGAATAGAGGGTATCACCCAAGCTGAACAAAAAAAAAGAAAAAAGGATTAAAAAGAATGA
GGACGGCCTGAGGGACCTCTGGGACAACATCAAGCACATTAACATCCATATAACAGGTGT
ACCAGAAGGAGAAGAGAGAAAGAAAGGGGCAGCAATTCTCTTCAAAGAAATAATAGTTGA
ATACTTTCCTGACCTAAAGAAAGAAACAGACATCCAGGTACAGGAAGTGTAGAAAACACT
AAACAAGATAAACCCAAAGAGGCCCAAACCAAGACATATCATAATTAAAATGTCAAGAAT
TAAAGATAAAGAGAGTATCCTAAAAGCTGCAAAAGAAAGGCAACAAGCGACTTACAAAAG
AAACCCCATAAGGCTATCAGCTGACTTCTCAGAAGAAACATTTCAGGCTAGAAGGGAGTC
ACAAAATACGTTTAAAGTGCTGAAGGGAAAAAACCTACAGCCAAGAATACTCTACCCAGC
AAGGTTATCATTCAGAATGGAAAGAGAGATAAAGAGTTTTCCAGATTAGTAAAAACTAAA
GGAG

Library Expression (reads per million mapped reads)
SRP021940_articular_cartilage 0.0
SRP021940_cerebellum 0.0
SRP021940_embryo 0.0
SRP021940_placental_villous 0.0
SRP021940_synovial_membrane 0.0
SRP021940_testis 0.0

Parental protein coverage

Changes in the retrocopy sequence


Parental protein
MRRQRNMFHARVQDKTPEKELNETQRDNLPDKEFKQKGIRMLIDLGRRMDKHSENVNKELENIKKSQSEMKSTILKMKNSLEGLNSRVDDTEEWIKKLDE
MRRQRN.F......K..E.ELNET...NLPDKE.K...IRML.D.G.RM...SEN.NKELENIKKSQSE.K..I..MKNSLEG.NSRVDDT.EWI..L.E
Retrocopy
MRRQRNVFKIGKYEKSSERELNETKINNLPDKEYKLIVIRMLTDFGKRMNEYSENFNKELENIKKSQSELKNIIIEMKNSLEGINSRVDDT*EWISELGE


Parental protein
KLEEISQ-VNQVKEKTILKNDSKIKELWDNIKHANIRIISVPGGEERHKGEENLFEEIIDENFPNLRKETDIQVQEEQRAPNKSSPKRPTPIHIIIKMSK
..E.I.Q..N......I.KN......LWDNIKH.NI.I..VP.GEER.KG...LF.EII.E.FP.L.KETDIQVQE.....NK..PKRP.P.HIIIKMS.
Retrocopy
RIEGITQ\LNXXXXXXIKKNEDGLRDLWDNIKHINIHITGVPEGEERKKGAAILFKEIIVEYFPDLKKETDIQVQEV*KTLNKINPKRPKPRHIIIKMSR


Parental protein
IKDKERILKAARERPEVTYKGKPIRLSADFSAETLQATREWHDIFKVLKGKNLQPRIFYPSRSSFRMEGEIKRFPDKQNVKE
IKDKE.ILKAA.ER...TYK..PIRLSADFS.ET.QA.RE....FKVLKGKNLQPRI.YP.R.SFRME.EIK.FPD....KE
Retrocopy
IKDKESILKAAKERQQATYKRNPIRLSADFSEETFQARRESQNTFKVLKGKNLQPRILYPARLSFRMEREIKSFPD**KLKE


Legend:
*
Stop codon
\
Forward frameshift by one nucleotide
/
Reverse frameshift by one nucleotide